Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przemoc

Artykuły

 • Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bieliny

  W dniu 10 maja 2024 r. odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, w którym udział wzięli: Małgorzata Sarnecka – przewodnicząca ZI, Anna Łubek – zastępca przewodniczącego ZI, Jadwiga Wójcik – przewodnicząca GKRPA w Bielinach, Elżbieta Kuszewska – kurator zawodowy, Arkadiusz Białek – pedagog szkolny, Aneta Grudzień – pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Bielinach oraz członkowie grup diagnostyczno-pomocowych: Kazimiera Winiarska, Stanisława Kopacz, Joanna Raczyńska, Beata Binkowska, Anna Dziarmaga.
  Na spotkaniu dokonano analizy sytuacji rodzin dotkniętych przemocą domową, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.
  W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Edyta Domagała – interwent kryzysowy i psychoterapeuta z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, która objaśniła zasady uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową oraz w programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową realizowanych przez PCPR w Kielcach.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bieliny
 • Wykaz placówek zajmujących się przemocą

  Wykaz placówek zajmujących się przemocą:

  L.p.

  Nazwa jednostki realizującej

  poradnictwo

  Dane jednostki prowadzącej poradnictwo

  Poradnictwo

  1.

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

  Bezpłatna infolinia czynna całą dobę: 800 120 002

  e-mail: www.niebieskalinia.info

  biuro@niebieskalinia

  Dla osób doświadczających przemocy domowej:

  - pomoc psychologiczna;

  -informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej;

  2.

  Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

  Fundacja ITAKA skr. Pocztowa 127 00-958 Warszawa 66

  Bezpłatna infolinia czynna 24 godz. przez 7 dni w tygodniu:

  800 70 2222

  e-mail:www.liniawsparcia.pl

  porady@liniawsparcia.pl

  Dla osób będących w kryzysie psychicznym; stany depresyjne, myśli samobójcze;

  3.

  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  Bezpłatna infolinia czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia i święta:

  800 12 12 12

  czat internetowy:

  https://czat.brpd.gov.pl/

  Wsparcie dla dzieci. Zgłaszane  problemy  dotyczą m.in.: przemocy, problemów emocjonalnych w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym.

  4.

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

  Czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu bezpłatnie: 116 111

  strona internetowa: www.116111.pl

  Telefon dla osób doświadczających przemocy.

  5.

  Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach

  CIK Caritas Diecezji Kieleckiej

  ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce

  tel. 41/366 48 47, kom. 784 531 622  (telefony całodobowe)

  e-mail: cik.kielc@op.pl

  Placówka całodobowa dostępna we wszystkie dni w roku również w święta.

  Pomoc CIK skierowana jest do osób przeżywających różnorodne trudności, związane m.in. z: doświadczeniem przemocy, problemami rodzinnymi, wychowawczymi, próbami samobójczymi, uzależnieniem lub współuzależnieniem, traumatycznymi zdarzeniami losowymi, utratą bliskiej osoby, pracy itp.

  6.

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) w Kielcach

  ul. Wesoła 51, 25-363,

  tel.41/368 18 67

  e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl

  Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

  W SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie można uzyskać pomoc w sytuacji: przemocy w rodzinie, problemów rodzinnych, wychowawczych, alkoholowych, kryzysów małżeńskich i osobistych.

  Osobom w kryzysie ,wywołanym przemocą domową, placówka zapewnia całodobowe schronienie (18 miejsc)

   

                                           W ramach SOW pomoc jest dostępna w:

   

  Punkcie  Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie (PIK)

  ul. Okulska 18, 25-852 Kielce,

   tel. 41/366 10 52,

  tel. zaufania 195 13, e-mail:

  pik.przemoc@mopr.kielce.pl

   

   

   

  Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (OKE)

  ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce

  tel. 41/362 89 73;

   e-mail: oke@mopr.kielce.pl

  Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

   

   

  Telefon Zaufania

  Telefony Zaufania:

  Telefon w sprawach rodzinnych -

  41/368 18 74 (od pon. - pt. w godz.: 8.00 – 18.00)

  Miejski Telefon Zaufania „STOP PRZEMOCY” – 195 13 (całodobowy)

  Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25

   

  7.

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kielcach

   OIK i Psychoterapii przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce, sekretariat: tel. 41/367 63 02, rejestracja OIKiP- tel.41/367 67 88

  Pomoc OIKiP: rozwiązywanie kryzysów małżeńskich, rodzinnych oraz rozwojowych i adaptacyjnych dzieci i młodzieży, psychoterapia (indywidualna i grupowa), profilaktyka (zapobieganie zachowaniom ryzykownym osób w różnym wieku, zapobieganie uzależnieniom i przemocy).

  8.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, tel. 41/200 17 01

  e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl

  PCPR realizuje działania pomocowe na rzecz osób w kryzysie oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych dotyczących m.in.: przemocy, konfliktów, problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, trudności w funkcjonowaniu społecznym.

   

  Policja – telefony alarmowe: 997, 112.

  Czytaj Więcej o: Wykaz placówek zajmujących się przemocą