Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że wydaje skierowania dla 400 osób z terenu Gminy Bieliny, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz sytuacją dochodową) do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

  Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1320,00 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł.

  Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym  jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

  Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Programu, prosimy o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielinach lub pod nr telefonu: 41 30-25-012 w. 205 lub 219.

   

  logotypy

  Czytaj Więcej o: Pomoc żywnościowa
 • Dodatek osłonowy 2022

  Dodatek osłonowy


  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym , świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  - 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  - 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach.

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy 2022
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach przypomina o składaniu dokumentów o dożywianie dzieci w szkołach od lutego 2022 roku
  Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek (w podaniu należy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasę, szkołę).
  2. Dochody netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli wniosek jest składany w styczniu 2022 roku to dochody/zaświadczenia o zarobkach netto muszą być wydane za grudzień 2021 roku).
  3. Nakaz płatniczy z 2021 roku (jeżeli dotyczy).
  4. Wpłata KRUS za czwarty kwartał 2021 tj. październik, listopad, grudzień (jeżeli dotyczy).
  5. Odcinki rent, emerytur (jeżeli wniosek jest składany w styczniu 2022 roku to odcinki za grudzień 2021).
  6. Wpłaty orzeczonych alimentów (jeżeli dotyczy).
  7. Oświadczenia o podejmowaniu/nie podejmowaniu prac dorywczych.
  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Ogłoszenie dot. projektu "Centrum Usług"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych dla 3 osób samotnych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej, w którym Gmina Bieliny jest Partnerem.
   
  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
   
  Wszelkich informacji nt. projektu można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach lub telefonicznie pod nr tel. 41 30-25-012 w. 219 lub 205.
  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie dot. projektu "Centrum Usług"
 • Kursy kwalifikacyjne w ramach projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”

  W dn. od 06.09. – 22.10.2021 roku 1 uczestniczka II edycji projektu ukończyła kurs zawodowy „Opiekunka w żłobku” w wymiarze 280 godzin. Zajęcia praktyczne odbywała
  w Żłobku „Nasza Babcia” przy ul. Klonowej w Kielcach.

  Kolejnym kursem, w którym uczestniczyło 7 beneficjentek projektu był kurs kosmetyczny z wizażem, stylizacją paznokci oraz uprawnieniami SEP, w łącznym wymiarze 100 godzin.  

   

  Czytaj Więcej o: Kursy kwalifikacyjne w ramach projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”