Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (VI - XII 2024)

  Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Makoszynie rozpoczyna dystrybucję żywności oraz realizację warsztatów w ramach FEPŻ

  Podprogram 2023!

  Jeśli jesteś osobą potrzebującą i kwalifikujesz się do uczestnictwa w programie spełniając poniższe kryteria dochodowe:

  - 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej

  - 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie

  Odwiedź Ośrodek Pomocy Społecznej i poproś o skierowanie do odbioru pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023.

  Jeśli jesteś osobą w kryzysie bezdomności zgłoś się do OPR – Caritas Archidiecezjalnej / Diecezjalnej uczestniczącej w FEPŻ lub OPL – Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Makoszynie  zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w programie.

  Żywność będzie wydawana w formie paczek dnia 9-10 lipca 2024 roku

  Informacje nt. wszystkich Punktów Wydawania Żywności znajdziesz na stronie Caritas w zakładce „Gdzie uzyskać Pomoc”: https://caritas.pl/fepz/#gdzie-uzyska-pomoc 

  Zapytaj o prowadzone przez Caritas działania towarzyszące

  Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (VI - XII 2024)
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT KIELECKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
  Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

  Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
  Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Kieleckiego podstronie projektowej.

  Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:

  - E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”

  - E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”

  - E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”

  - KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”

  - ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa

  - SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego

   

  Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:

  Czytaj Więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bieliny

  W dniu 10 maja 2024 r. odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, w którym udział wzięli: Małgorzata Sarnecka – przewodnicząca ZI, Anna Łubek – zastępca przewodniczącego ZI, Jadwiga Wójcik – przewodnicząca GKRPA w Bielinach, Elżbieta Kuszewska – kurator zawodowy, Arkadiusz Białek – pedagog szkolny, Aneta Grudzień – pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Bielinach oraz członkowie grup diagnostyczno-pomocowych: Kazimiera Winiarska, Stanisława Kopacz, Joanna Raczyńska, Beata Binkowska, Anna Dziarmaga.
  Na spotkaniu dokonano analizy sytuacji rodzin dotkniętych przemocą domową, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.
  W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Edyta Domagała – interwent kryzysowy i psychoterapeuta z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, która objaśniła zasady uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową oraz w programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową realizowanych przez PCPR w Kielcach.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bieliny
 • Informacja o projekcie


  Projekt Gminy Bieliny pn. "
  Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów" realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
  2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach jest Partnerem nr 2, a Województwo Świętokrzyskie Partnerem Wiodącym.

  Pozostałymi Partnerami są: Gmina Kielce, Gmina Bodzentyn, Gmina Chęciny, Gmina Chmielnik, Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina Łagów, Gmina Łopuszno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Mniów, Gmina Morawica, Gmina Nowa Słupia, Gmina Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Pierzchnica, Gmina Raków, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk.

  Wartość projektu Gminy Bieliny: 1 854 874,86 zł, w tym:
  - kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 1 752 856,74 zł,
  - wkład własny Gminy Bieliny - 102 018,12 zł.

  Czytaj Więcej o: Informacja o projekcie
 • Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

        

  Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 z terenu gminy Bieliny


  1lutego 2024r. gmina Bieliny podpisała umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

  Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla gminy Bieliny dotacja w wysokości  535 050,18 pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

  Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach do końca roku.

  Wsparcie zostało zaplanowane dla 33 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (28 osób) lub umiarkowanym (4 osób) stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

  Czytaj Więcej o: Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024