Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bieliny

  W dniu 10 maja 2024 r. odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, w którym udział wzięli: Małgorzata Sarnecka – przewodnicząca ZI, Anna Łubek – zastępca przewodniczącego ZI, Jadwiga Wójcik – przewodnicząca GKRPA w Bielinach, Elżbieta Kuszewska – kurator zawodowy, Arkadiusz Białek – pedagog szkolny, Aneta Grudzień – pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Bielinach oraz członkowie grup diagnostyczno-pomocowych: Kazimiera Winiarska, Stanisława Kopacz, Joanna Raczyńska, Beata Binkowska, Anna Dziarmaga.
  Na spotkaniu dokonano analizy sytuacji rodzin dotkniętych przemocą domową, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.
  W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Edyta Domagała – interwent kryzysowy i psychoterapeuta z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, która objaśniła zasady uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową oraz w programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową realizowanych przez PCPR w Kielcach.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bieliny
 • Informacja o projekcie


  Projekt Gminy Bieliny pn. "
  Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów" realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
  2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach jest Partnerem nr 2, a Województwo Świętokrzyskie Partnerem Wiodącym.

  Pozostałymi Partnerami są: Gmina Kielce, Gmina Bodzentyn, Gmina Chęciny, Gmina Chmielnik, Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina Łagów, Gmina Łopuszno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Mniów, Gmina Morawica, Gmina Nowa Słupia, Gmina Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Pierzchnica, Gmina Raków, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk.

  Wartość projektu Gminy Bieliny: 1 854 874,86 zł, w tym:
  - kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 1 752 856,74 zł,
  - wkład własny Gminy Bieliny - 102 018,12 zł.

  Czytaj Więcej o: Informacja o projekcie
 • Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

        

  Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 z terenu gminy Bieliny


  1lutego 2024r. gmina Bieliny podpisała umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

  Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla gminy Bieliny dotacja w wysokości  535 050,18 pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

  Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach do końca roku.

  Wsparcie zostało zaplanowane dla 33 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (28 osób) lub umiarkowanym (4 osób) stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

  Czytaj Więcej o: Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
 • Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”

       

  Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” tegorocznej edycji programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

   

  28 lutego 2024r. gmina Bieliny podpisała umowę na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024.

  Mieszkańcy gminy Bieliny w roku 2024 skorzystają z ministerialnego wsparcia skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” pomoc otrzymają opiekunowie osób wymagających stałej opieki. Działania mają na celu odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

  Samorząd na ten cel pozyskał 36 720,00 zł.

  Program  w całości finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Ze wsparcia skorzystają osoby z terenu gminy Bieliny.

  Czytaj Więcej o: Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”
 • Dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy 2024r.

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2023r. Poz.759 ze zm) o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  - 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  - 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy