Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • DZIEŃ OTWARTY W ZPSW W KIELCACH

  DZIEŃ OTWARTY W ZPSW – 31.05.2022 r.


  Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy na Dzień Otwarty w naszych szkołach. Spotykamy się we wtorek, 31.05.2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

  W programie przewidziane zostały między innymi:

  • Zwiedzanie Szkoły Podstawowej nr 37, Technikum nr 9 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7.

  • Prezentacja kierunków kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole podczas warsztatów dla ósmoklasistów (godz. 10:00 – 11:30).

  • Punkt informacyjny.

  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami.

  • Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka.



  Dyżury specjalistów ZPSW

  (obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 41 367 62 36):

   

  • Agnieszka Domagała – neurologopedia (afazja), surdologopedia.

  • Iwona Czarnecka – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.

  • Agata Karyś – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.

  • Beata Hrouda – integracja sensoryczna.


  Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj Więcej o: DZIEŃ OTWARTY W ZPSW W KIELCACH
 • Program - "Opieka wytchnieniowa" - EDYCJA 2022

  PROGRAM  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

  Bieliny, 01.03.2022 r.

   

  INFORMACJA

   

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach  informuje, że przystąpiła do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej” Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skiero-wanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  W 2022 roku limit świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania wynosi 240 godzin. 

  Całkowity koszt Programu – 32 313,60 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

  W bieżącym roku wsparciem objęliśmy cztery osoby.

  Czytaj Więcej o: Program - "Opieka wytchnieniowa" - EDYCJA 2022
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

  Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022”, realizowanym w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Całkowity koszt Programu – 236 678,76 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

  Gmina Bieliny realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”. Program skierowany jest do  osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadają-cych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. c) załatwianiu spraw urzędowych,
  4. d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

  Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

  1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

  2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  3) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Program ma zapewnić :

  1. a) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  2. b) ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,
  3. c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

  Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach.

   

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 • Pomoc żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że wydaje skierowania dla 400 osób z terenu Gminy Bieliny, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz sytuacją dochodową) do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

  Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1320,00 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł.

  Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym  jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

  Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do Programu, prosimy o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielinach lub pod nr telefonu: 41 30-25-012 w. 205 lub 219.

   

  logotypy

  Czytaj Więcej o: Pomoc żywnościowa
 • Dodatek osłonowy 2022

  Dodatek osłonowy


  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym , świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  - 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  - 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach.

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy 2022