Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Posiłek w szkole i w domu

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PN. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

Gmina Bieliny w 2023 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Źródło finansowania:
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.
Cel zadania:
Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Grupa docelowa:
Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 1552 zł. dla osoby samotnie gospodarującej, 1200 zł. dla osoby w rodzinie.
Realizator zadania:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość programu: 310 000zł
• dotacja celowa z budżetu państwa: 248 000 zł (80%)
• środki własne gminy: 62 000 zł (20%)
Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 01.01.2023 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.