Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zasiłek rodzinny 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia 2023r. (Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  30 listopada 2023r.. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2023r. do  dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia  30 grudnia 2023r.. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego lutego 2024 r.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje tym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • Odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany)
 • Ksero prawomocnego Wyroku Sądowego o zasądzeniu alimentów, orzekające rozwód/separację
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko)
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
 • Ksero PIT 11, Pit 40 za 2022 r.
 • Ksero załącznik B lub ZG z PIT 36 za 2022 r. w przypadku działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, dochodów uzyskanych za granicą, PIT 28  za 2022 r. w przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie.
 • Ksero nakazu płatniczego potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2022 r.
 • Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2022 r.)
 • Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2022 r.
 • Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2022 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2022 r.,

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie  może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku zmian w stosunku pracy:

 • świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu/ zasiłku dla bezrobotnych/ stypendium stażowym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również od 01.07.2023 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin.