Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny"

Konferencja podsumowująca projekt pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące działania zrealizowane w ramach projektu.

 

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy wsparcia, przedstawiciele Beneficjenta: Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach Małgorzata Sarnecka wraz z zespołem pracowników. Obecna była Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Agnieszka Migoń oraz specjalista d.s. aktywizacji i integracji w projekcie Aneta Winiarska reprezentujące jednostkę będącą partnerem projektu.

Gościem specjalnym była Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik.

Wójt Sławomir Kopacz złożył na ręce dyrektor Agnieszki Migoń, a także pracowników GOPS podziękowania za wielomiesięczne zaangażowanie w wieloaspektowe działania zaplanowane w projekcie. Słowa wdzięczności skierował przede wszystkim do uczestników projektu, którzy byli bezpośrednimi beneficjentami wsparcia jakie było oferowane w ramach przedsięwzięcia. Wyraził nadzieję, że udział w projekcie pozwolił odkryć nowe możliwości i horyzonty zawodowe i osobiste.

Częścią spotkania było wystąpienie pani psycholog, która w ramach projektu prowadziła wsparcie psychologiczne i aktywizacyjne.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Projekt „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny realizowany był od sierpnia 2019 roku. Uczestniczyło w nim 38 mieszkańców gminy Bieliny.

Głównym jego celem była aktywizacja społeczna oraz zawodowa mieszkańców gminy Bieliny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jednym z najważniejszych efektów projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 8 osób. Kolejne 2 osoby przygotowują się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (osoby te złożyły wnioski o rejestracje swoich firm).

W trakcie projektu uczestnicy projektu skorzystali m. in. z:

- indywidualnego poradnictwa zawodowego (m.in. prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenie CV),

- porad psychologicznych (m. in. opanowywanie trudnych emocji, zwiększenie motywacji do podjęcia zmian w swoim życiu),

- szkoleń z zarządzania budżetem domowym, z zakresu przeciwdziałania przemocy, zdrowego żywienia, savoir-vivre, kompetencji i umiejętności społecznych, wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku,

- szkoleń z podstawowej obsługi komputera,

- wsparcia finansowego (zasiłek celowy).

27 osób wzięło udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Tematyka kursów była dobierana indywidualnie dla każdego uczestnika (np. kurs opiekunka osób starszych, opiekunka w żłobku, kurs kadry i płace czy kosmetyczny). Po zakończeniu szkoleń 25 osób odbyło staże u pracodawców, głównie z terenu gminy Bieliny lub okolic.

Uczestnicy projektu korzystali także ze wsparcia socjalnego, którego celem było zwiększenie ich aktywności społecznej i kulturalnej (m. in. bilety do kina, teatru, karnety na basen lub siłownię).

Całkowita wartość projektu to 1 milion złotych, z czego 846,5 tys. zł pochodzi z unijnego dofinansowania (RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”)