Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022”, realizowanym w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt Programu – 236 678,76 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Bieliny realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”. Program skierowany jest do  osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadają-cych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. c) załatwianiu spraw urzędowych,
  4. d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Program ma zapewnić :

  1. a) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  2. b) ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,
  3. c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach.