P1000808W dniu 21 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące ósmą edycję projektu systemowego pn. „Zaraz wracam – program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach.

Czytaj więcej: Spotkanie podsumowujące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach od kwietnia 2015 roku realizuje już 8 edycję projektu systemowego pn. „Zaraz wracam – program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny” dla podopiecznych Ośrodka. W tej edycji wsparciem zostało objętych 21 uczestników projektu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie