Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III, który jest finansowany ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu dofinansowywane są koszty zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) w warunkach domowych, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, przyznawaną maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Wnioski należy składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – system SOW, osobiście, droga pocztową lub elektronicznie.
Szczegółowe zasady realizacji programu oraz wzór dokumentów do pobrania dostępne są na stronie www.pcpr.powiat.kielce.pl w zakładce Pomoc w związku z epidemią koronawirusa – COVID 19.