20200710 081120 1Treningi w ramach projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”

 

W dn. 10 i 13 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielinach odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wszystkich uczestników I edycji projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”. W kolejnych dniach - trening z zakresu przemocy dla kobiet a 23-24 lipca trening pracy dla 16 UP.

Zajęcia odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Tematyka zajęć dotyczyła komunikacji międzyludzkiej, samoświadomości, asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, wyrażania własnych emocji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, stresem, strachem,czynników motywujących i demotywujących, metod i sposobów poszukiwania pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, różnych form zatrudnienia i pracy w Unii Europejskiej.

Podczas treningów, uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy i obiadowy.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

20200710 081120 1 20200713 121511 1 20200714 082248 1 20200715 121100 1 20200723 122000 1