Pomimo braku możliwości realizacji zaplanowanych działań w projekcie pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" zrodziła się inicjatywa szycia bawełnianych maseczek dla mieszkańców gminy przez jedną z uczestniczek projektu. Zachęcamy innych do podobnych działań a naszej beneficjentce serdecznie dziękujemy.

 

01