Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż w okresie od 27.01.2020 do 31.01.2020 roku odbyło się poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”.
Każdy z 16 uczestników I edycji projektu wziął udział w 2 godzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Wszystkim uczestnikom stworzono Indywidualny Plan Działania, uwzględniający wykształcenie, doświadczenie zawodowe, cechy charakteru, zainteresowania oraz ograniczenia zdrowotne. Każdej osobie zaproponowano kierunki działania mające na celu aktywizację zawodową.

 

20200127 080524 2

 

20200127 100444 2

 

20200131 082450 2

 

20200131 120007 2