Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że w ramach projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” rozpoczęły się indywidualne spotkania z psychologiem. Poradnictwo psychologiczne jest realizowane w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu w wymiarze 2 godzin zegarowych dla każdego z nich. Jego celem jest zdiagnozowanie potrzeb uczestnika projektu, zrozumienie przez niego problemu, jego wpływu na problem, rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany, zaplanowanie konkretnych etapów pomocy, wsparcie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzenia sobie w trudnościach, praca nad motywacją. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia i zdolności.
W ostatnim tygodniu stycznia odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a działania realizowane dla Beneficjentów są współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20200113 080808 1 20200113 080907 1 20200113 100012 1 20200114 080156 1 20200114 095838 1