20200615 075930 1W dn. 15-17 czerwca 2020 roku odbyły się treningi: kompetencji wychowawczo-opiekuńczych oraz z zakresu uzależnień dla mężczyzn, uczestników projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”. 

Czytaj więcej: Treningi w ramach projektu "Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy...

Pomimo braku możliwości realizacji zaplanowanych działań w projekcie pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" zrodziła się inicjatywa szycia bawełnianych maseczek dla mieszkańców gminy przez jedną z uczestniczek projektu. Zachęcamy innych do podobnych działań a naszej beneficjentce serdecznie dziękujemy.

 

01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż w okresie od 27.01.2020 do 31.01.2020 roku odbyło się poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”.
Każdy z 16 uczestników I edycji projektu wziął udział w 2 godzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Wszystkim uczestnikom stworzono Indywidualny Plan Działania, uwzględniający wykształcenie, doświadczenie zawodowe, cechy charakteru, zainteresowania oraz ograniczenia zdrowotne. Każdej osobie zaproponowano kierunki działania mające na celu aktywizację zawodową.

 

20200127 080524 2

 

20200127 100444 2

 

20200131 082450 2

 

20200131 120007 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że w ramach projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” rozpoczęły się indywidualne spotkania z psychologiem. Poradnictwo psychologiczne jest realizowane w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu w wymiarze 2 godzin zegarowych dla każdego z nich. Jego celem jest zdiagnozowanie potrzeb uczestnika projektu, zrozumienie przez niego problemu, jego wpływu na problem, rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany, zaplanowanie konkretnych etapów pomocy, wsparcie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzenia sobie w trudnościach, praca nad motywacją. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia i zdolności.
W ostatnim tygodniu stycznia odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a działania realizowane dla Beneficjentów są współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Indywidualne poradnictwo psychologiczne