1 Środki trafiły m.in. do Gminy Bieliny/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach, który realizuje w partnerstwie projekt pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej".
Przekazane środki ochrony osobistej trafią do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych z terenu gminy Bieliny, które objęte są wsparciem w projekcie.

Liderem Partnerstwa jest Powiat Kielecki.

 

 

1  2  3