W dniu 11 września 2019 roku w Bielinach odbyło się spotkanie osób zainteresowanych wolontariatem w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielinach. 

 

 

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Centrum Wolontariatu, pracownik socjalny GOPS oraz chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bielinach i Hucie Podłysicy. 

Celem spotkania było zrekrutowanie chętnych osób (wolontariuszy) do wsparcia działań w w/w projekcie na terenie gminy Bieliny, a także zapoznanie z działalnością Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. 

 

Wiceprezes Zarządu RCW p. Magdalena Gwóźdź przedstawiła zakres działania Centrum, realizowane projekty oraz szkolenia dla wolontariuszy, w tym też międzynarodowe. 

Poinformowała o możliwości zgłaszania się do Centrum i rozpoczęcia współpracy jako wolontariusz. Spośród wszystkich przybyłych na spotkanie osób, 9 zadeklarowało chęć podpisania umowy i współpracę na rzecz mieszkańców gminy Bieliny, uczestników projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

 

Więcej informacji nt. Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, którego misją jest  „inspirowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” można znaleźć pod adresem:

 

www.centrumwolontariatu.eu , facebook.com/RCWKielce lub pod nr tel. 41 362-14-12

 

J. Raczyńska

 

 

20190911 160456 1 20190911 160519 1 20190911 161234 1 20190911 161254 1 20190911 161321 1 20190911 162734 1